Διαθέσιμα μαθήματα

Αυτό-εγγραφή

Ανθρώπινα Δικαιώματα

Ανθρώπινα Δικαιώματα

Παρουσιάζεται η Οικουμενική Διακήρυξη των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων κ...
Course
Αυτό-εγγραφή

Αναπτυξιακοί Στόχοι της Χιλιετίας (ΑΣΧ)

Αναπτυξιακοί Στόχοι της Χιλιετίας (ΑΣΧ)

Στην ενότητα αυτή αναφέρονται και αναλύονται οι οκτώ (8) Αναπτυξια...
Course
Αυτό-εγγραφή

Δίκαιο Εμπόριο (Fair Trade)

Δίκαιο Εμπόριο (Fair Trade)

Στην ενότητα αυτή επιχειρείται μια πρώτη προσέγγιση στο Δίκαιο Εμπ...
Course